Polityka prywatności serwisu :DobryZnak

 1. Słownik

  • Strony profilowe – podstrony serwisu dobryznak.org służące do prezentowania oferty i portfolio użytkowników, oraz udostępniania ich danych kontaktowych. Indeks tych stron można znaleźć pod adresem: https://dobryznak.org/fachowcy
 2. Postanowienia ogólne

  Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem dobryznak.org

  Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznym jest:

  Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa
  Krajewskiego 1/41
  01-520 Warszawa
  NIP: 5213649684
  REGON: 146688463
  KRS: 0000460862

  Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa jest również operatorem serwisu dobryznak.org.

  Niniejsza polityka prywatności odnosi się jedynie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu utworzenia publicznie dostępnych profili użytkowników na stronach dobryznak.org/fachowcy. Polityka prywatności dotycząca zbierania i przetwarzania danych na potrzeby konkursu ":DobryZnak od Mastercard" znajduje się na stronie https://dobryznak.org/regulamin

 3. Sposób zbierania danych osobowych

  Dane osobowe zbierane w serwisie dobryznak.org są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, lub w trakcie kontaktu email lub telefonicznego.

 4. Zakres zbieranych danych osobowych

  zbierane są następujące dane osobowe użytkowników:

  • imię i nazwisko
  • nazwa firmy którą reprezentuje użytkownik
  • miejscowość prowadzenia działalności
  • adres email
  • numer telefonu
  • adres strony internetowej użytkownika
  • adresy kont społecznościowych (facebook.com, behance.com)
 5. Cel zbierania danych

  Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu utworzenia dla nich stron profilowych.

  Dane użytkowników, którzy zdecydowali się na założenie profilu w serwisie dobryznak.org są przetwarzane za ich zgodą.

 6. Udostępnianie danych osobowych

  Wszystkie dane osobowe użytkowników wymienione pkt. 3 będą udostępnione publicznie na ich stronach profilowych

 7. Kontakt

  Operator serwisu dobryznak.org będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie, w sprawach dotyczących ich stron profilowych.

 8. Zmiana danych

  Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, a także usunąć swoje dane z serwisu przesyłając dyspozycję do operatora serwisu dobryznak.org e-mailem na adres: admin@dobryznak.org

 9. Pliki cookies

  Pliki cookies w serwisie dobryznak.org są wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: google privacy policy

  Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu dobryznak.org nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

 10. Zabezpieczenie danych

  Dane osobowe użytkowników są ogólnodostępne dla wszystkich odwiedzających serwis dobryznak.org. Dane umieszczone są na szyfrowanych serwerach, na prywatnych i publicznych repozytoriach serwisu gitlab.com i github.com

  Jedymi podmiotami mającymi dostęp do dokonywania zmian w danych osobowych są:

  • użytkownicy będącymi właścicielami danych
  • administrator danych
 11. Odpowiedzialność

  Operator serwisu dobryznak.org zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

  Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora serwisu dobryznak.org, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

  W serwisie dobryznak.org znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu dobryznak.org nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

 12. Dane podmiotu zbierającego dane:

  Podmiotem zbierającym dane jest operator serwisu dobryznak.org:

  Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa
  Krajewskiego 1/41
  01-520 Warszawa
  NIP: 5213649684
  REGON: 146688463
  KRS: 0000460862

 13. Zmiany w polityce prywatności

  Operator serwisu dobryznak.org zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie https://dobryznak.org