Dobre Praktyki

Ilość informacji

Ile informacji wypada umieścić na szyldzie? Tyle, ile zmieściłoby się na wizytówce. Szyld to nie gazetka, przed którą zatrzyma się przechodzień, by przeczytać z uwagą każdą linijkę tekstu. Zadaniem szyldu jest szybka identyfikacja. Powinien więc zawierać przede wszystkim nazwę lub logo oraz ewentualnie dookreślenie rodzaju działalności. Dzięki takim ograniczeniom komunikat staje się klarowny i precyzyjny. W natłoku reklam i szyldów powiedzieć mniej, to jak powiedzieć więcej.

opracowanie: Aleksandra Stępień-Dąbrowska oraz Miastodwa
SPIS TREŚCI