Gdzie można umieścić szyld?

Witryna

Witryna

W świetle witryn można umieszczać szyldy bezpośrednio na szybie. Fot. JF Cieślak

Witryna to przeszklona część wystawowa lokalu, pozwalająca przechodniom zapoznać się z wyrobami, ofertą usług i wnętrzem.

Szczelne oklejanie witryn foliowymi płachtami kolorowych grafik często uważane jest za jeden z najbardziej dotkliwych skutków wizualnego chaosu w mieście. Jeśli jednak nie istnieje możliwość umieszczenia szyldu w pasie szyldowym lub w innym miejscu na elewacji budynku, witryna może stać się przestrzenią eksponującą nie tylko towary, ale i informacje. Co ważne – pod ściśle określonymi warunkami (dopuszczony procent przesłonięcia witryny precyzują lokalne regulacje; zwykle wynosi on 20-30%).

W witrynie można umieszczać szyldy bezpośrednio na szybie (malowane, naklejane), w świetle witryny po jej zewnętrznej stronie (znaki przestrzenne i neony) jak i za szybą, wewnątrz lokalu (tablice, kasetony). W każdym przypadku należy pamiętać o podstawowej, eksponującej funkcji witryny – większe przesłonięcia zaplanować wyżej.

Witryna – szyld ażurowy

Po zewnętrznej stronie witryny można umiesczać także ażurowe szyldy Fot. JF Cieślak

Witryna – szyld tablicowy

Klasyczny szyld w formie tabliczki umieszczonej za szybą witryny. Fot. JF Cieślak

opracowanie: Aleksandra Stępień-Dąbrowska oraz Miastodwa
SPIS TREŚCI