Gdzie można umieścić szyld?

Pas szyldowy

Pas szyldowy

Przykład szyldu w pasie szyldowym. Pas szyldowy ma z założenia tą samą szerokość co witryna znajdująca się pod nim. Fot. Zuzanna Rogatty

Pas szyldowy to umowna albo specjalnie wyodrębniona przestrzeń nad witryną lub wejściem do lokalu, przewidziana do umieszczania nośników.

Szyldy w pasie szyldowym muszą się do niego dopasować wielkością i nie wykraczać poza istniejące podziały. Najważniejsze przy mocowaniu szyldu jest zachowanie właściwej architektonicznej kompozycji elewacji. Dlatego warto zwracać uwagę na linie podziału okien witryny. To witryna wyznacza ewentualną długość szyldu i jego środek. Przy zachowaniu zasad symetrii możliwe jest również rozciągnięcie szyldu na przestrzeń nad wejściem.

Lokale sąsiadujące ze sobą powinny umieszczać swoje szyldy w pasie szyldowym na jednej wysokości.

Pas szyldowy

Często pasy szyldowe są specjalnie wyodrębnione. Fot. JF Cieślak

Pas szyldowy

Pasy szyldowe o nietypowym, trójkątnym kształcie. Fot. JF Cieślak

opracowanie: Aleksandra Stępień-Dąbrowska oraz Miastodwa
SPIS TREŚCI