Dobre Praktyki

Miejskie standardy

Coraz więcej samorządów na mocy tzw. ustawy krajobrazowej, uchwala zasady i warunki sytuowania reklam i szyldów na terenie gminy/miasta. Tam, gdzie uchwały krajobrazowe jeszcze nie obowiązują, regulacje związane z szyldami znaleźć można w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zwykle istnieją też wytyczne konserwatorskie dla budynków zabytkowych. W kilku miastach Polski (m.in. Kraków, Wrocław, Łódź, Zakopane) na terenach staromiejskich lub reprezentacyjnych obowiązują przepisy parku kulturowego, które także skupiają się na kwestiach reklamowo-szyldowych. W razie wątpliwości warto skonsultować się z przedstawicielem lokalnego wydziału architektury, konserwatorem lub plastykiem miejskim.

Urzędnicy i eksperci z organizacji pozarządowych przygotowują coraz więcej lokalnych katalogów dobrych praktyk dla szyldów. W przystępny sposób mają one objaśniać zasady lokowania nośników na elewacji. Ich zaletą jest rozbudowana warstwa wizualna – grafiki i zdjęcia stanowią najlepszy przewodnik po właściwie zaprojektowanych szyldach.

Przykłady standardów szyldowych dla różnych miast:

opracowanie: Aleksandra Stępień-Dąbrowska oraz Miastodwa
SPIS TREŚCI